Viktig information till våra medlemmar!

Efter de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten så ställer vi in alla möten på Strokeföreningen året ut. Vi hoppas återkomma med bättre nyheter för året 2021!

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Vi växer!

Strokeföreningen i Linköping har under de senaste åren ökat sina medlemsantal som vi anser vara ett bevis på att man trivs tillsammans med oss. Genom att kunna träffas på olika evenemang som naturupplevelser och utflykter, olika föredragsteman, musikunderhållning eller bara träffas för att fika och prata med varandra, så förstår man att det är viktigt att känna gemenskap.

Medlemsträffar

En gång i månaden träffas vi för att ta del av olika intressanta aktiviteter. Det kan vara föreläsningar, studiebesök, resor och annat som medlemmarna tycker skulle vara av intresse. Om du har egna önskemål så får du gärna tala om det för oss.
Vi träffas mellan klockan 14.00-16.00. Anmälan Anita Thunberg tel. 0708-35 62 22 eller anita.tunberg@gmail.com

Ledsagarservice

Ledsagarservice håller till på Universitetssjukhuset i Linköping och är en kostnadsfri tjänst och riktar sig till dig som är berättigad till sjukresa eller färdtjänst.
Ledsagning sker från entré till vårdinrättning. Vi möter upp dig i norra- eller södra entrén och ledsagar dig därefter till den mottagning eller avdelning du ska besöka.
Läs mer om ledsagarservice.

Strokedrabbad fick rätt mot kommunen-
får åka specialfordon

En strokedrabbad man i rullstol som ville åka till barnbarnen på Öland i specialfordon får nu rätt mot Linköpings kommun som tyckte att mannen skulle åka tåg. 
Ledsagning sker från entré till vårdinrättning. 
Vi möter upp dig i norra- eller södra entrén och ledsagar dig därefter till den mottagning eller avdelning du ska besöka.

Läs mer om ledsagarservice.


Bland våra medlemmar finns det en varm och äkta förståelse som är en viktig aspekt för att man skall kunna kämpa vidare. Man får vara precis den man är och vår enda önskan är att människor skall kunna känna livsglädje, slippa ensamhet och träffa andra med stor förståelse. Det är ”livskvalitét” så tveka inte att höra av dig till oss för mera information.