Hur upplever du din livskvalitet efter Stroke?
Hej! Jag är Gladys Ewers, student i Handikappvetenskap vid Linköpings Universitet och behöver din hjälp för min studie. 

Jag vill undersöka livskvaliteten hos vuxna med diagnos Stroke, som har en bestående högersidig skada vilken orsakar vänstersidig unilateral neglekt (försummelse). Enkäten består av 12 frågor om hur du upplever din livskvalité , ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din upplevelse!

Deltagandet är frivilligt och ni kan avbryta deltagandet när som helst.

Viktig information till våra medlemmar!

Vi försöker genomföra vårens program enligt det utskick som alla medlemmar får under januari i sin brevlåda. Det kan bli ändringar i programmet på grund av pandemin, så vi ber er hålla er underrättade beträffande ev. ändringar. Titta här på Hemsidan eller ring styrelsen för besked.

Ta del av Lilla insperationsboken

Inspiration är viktigt för oss alla icke minst i coronatider. I boken läser du om vad som inspirerat 14 personer, som författaren
intervjuat. De är i åldrarna 16-90 år. Dessutom ges exempel på vad
som inspirerat några kända personer.

Vi växer!

Strokeföreningen i Linköping har under de senaste åren ökat sina medlemsantal som vi anser vara ett bevis på att man trivs tillsammans med oss. Genom att kunna träffas på olika evenemang som naturupplevelser och utflykter, olika föredragsteman, musikunderhållning eller bara träffas för att fika och prata med varandra, så förstår man att det är viktigt att känna gemenskap.

Medlemsträffar

En gång i månaden träffas vi för att ta del av olika intressanta aktiviteter. Det kan vara föreläsningar, studiebesök, resor och annat som medlemmarna tycker skulle vara av intresse. Om du har egna önskemål så får du gärna tala om det för oss.
Vi träffas mellan klockan 14.00-16.00. Anmälan Anita Thunberg tel. 0708-35 62 22 eller anita.tunberg@gmail.com

Ledsagarservice

Ledsagarservice håller till på Universitetssjukhuset i Linköping och är en kostnadsfri tjänst och riktar sig till dig som är berättigad till sjukresa eller färdtjänst.
Ledsagning sker från entré till vårdinrättning. Vi möter upp dig i norra- eller södra entrén och ledsagar dig därefter till den mottagning eller avdelning du ska besöka.
Läs mer om ledsagarservice.

Strokedrabbad fick rätt mot kommunen-
får åka specialfordon

En strokedrabbad man i rullstol som ville åka till barnbarnen på Öland i specialfordon får nu rätt mot Linköpings kommun som tyckte att mannen skulle åka tåg. 
Ledsagning sker från entré till vårdinrättning. 
Vi möter upp dig i norra- eller södra entrén och ledsagar dig därefter till den mottagning eller avdelning du ska besöka.

Läs mer om ledsagarservice.


Bland våra medlemmar finns det en varm och äkta förståelse som är en viktig aspekt för att man skall kunna kämpa vidare. Man får vara precis den man är och vår enda önskan är att människor skall kunna känna livsglädje, slippa ensamhet och träffa andra med stor förståelse. Det är ”livskvalitét” så tveka inte att höra av dig till oss för mera information.