Handigolf

Golf: Måndagar kl. 0930 på Landeryds GK.
Datum: 1/8, 8/8, 15/8, 22/8, 29/8. 


Nya medlemmar anmälan Anita Thunberg tel: 070-8356222.