Strokeföreningens medlemsmöten hösten 2022

Vi träffas en gång i månaden, då vi tar del av någon intressant programpunkt.
Adressen till Fontänen rum 138 är Stora ingången och till Vagnhallen Lilla ingången.

Anmälan: Till Anita Thunberg, Tel: 0708-356222 eller anita.tunberg@gmail.com

Studiebesök på Mantorp Hästsportarena

Tisdagen den 6.sept kl. 1200-1430. Studiebesök på Mantorp Hästsportarena inklusive lunch på Stallbackens Café och Bistro. 

Information om verksamheten som numera består av både trav- och ridsport, samt ett besök på travskolan, där en tränare bl.a. berättar om sin vardag.       

Kostnad för lunchen: 115 kr. Anmälan senast 1.sept.
OBS! Infart 2 till Stallbacken

Energi- och klimatrådgivning ger energispartips

Torsdagen den 13.okt kl. 13.00–15.00. 
Robert Klasson från kommunens Energi- och klimatrådgivning ger energispartips och orienterar om vad som är på gång inom energiområdet.

Rum 138, Stora ingången, direkt till höger. 
Ingen anmälan

Handledare/läraren Jacqui Holmgren berättar om
modet under 1900-talet.

Torsdagen den 10.nov kl. 13.00–14.30.
Handledare/läraren Jacqui Holmgren berättar om modet under 1900-talet.

Rum 138, Stora ingången, direkt till höger.
Ingen anmälan

Den årliga julfesten

Tisdagen den 6.dec kl. 16.00 -18.00.
Den årliga julfesten med trevliga överraskningar. Julsmörgås med dryck, kaffe och julkaka. Musik.
Kostnad 50 kronor. Lotteri med fina vinster.

Vagnhallen, Fontänen, Lilla ingången.
Anmälan senast 2.dec

Anhöriggruppen

Nya medlemmar anmälan Anita Häggström tel: 073-8208215
Börjar 30/8 på Anhörigcenter.