Strokeföreningens medlemsmöten
våren 2022

Vi träffas en gång i månaden, då vi tar del av någon intressant programpunkt. Adressen till Fontänen rum 138 är Stora ingången och till Vagnhallen Lilla ingången.

Anmälan: Till Anita Thunberg, Tel: 0708-356222 eller anita.tunberg@gmail.com
Vi ser fram emot att äntligen få mötas under säkra förhållanden!

Anhöriggruppen

Träffar anhöriggruppen: 18/1, 8/2, 1/3, 22/3, 12/4, 3/5, 24/5. 

Nya medlemmar kontakta Anita Häggström tel. 0738-208215 eller anita.haggstrom21@gmail.com

Energi spartips för hemmet!

INSTÄLLT

Robert Klasson från kommunens Energi- och klimat rådgivning ger energi spartips och orienterar om vad som är på gång inom energiområdet.

När: tisdagen den 1 februari, kl. 13.00–15.00.
Fontänen, rum 138 Stora ingången, direkt till höger. 

Ingen anmälan

Strokeföreningen årsmöte

När: fredagen den 4 mars kl. 13.00–14.30.
Fontänen, Rum 138 stora ingången, direkt till höger. 
Kaffe och smörgås serveras efter årsmötet.

Anmälan senast 1 mars 

Linköpingsfotografen Göran Billeson

Linköpingsfotografen Göran Billeson visar bilder från förr och nu Linköping.

När: tisdagen den 5 april kl. 13.00–15.00.
Stora entrén, Fontänen, Rum 138.    

Ingen anmälan

Strokedagen, Rehabilitering

Vårdenhetschefen Tomas Gilliot med medarbetare presenterar Avdelningen för Intensivrehabilitering med säte på Vårdcentrum Finspång.
Avdelningen arbetar mot såväl primärvård, specialiserad vård som slutenvård och består av arbetsterapi, fysioterapi, logopedi och neurorehab.

När: tisdagen den 10 maj kl. 16.00–19.00
Lilla entrén, Vagnhallen, Fontänen.

Ingen anmälan
Kaffe serveras.

En trevlig stund!

Trevlig samvaro och gemensam grillning utomhus!

När: torsdagen den 9 juni, kl.12.00.
Utomhus vid Fontänen. Kostnad 50 kr. (Vid regn disponeras rum 138)

 Anmälan senast 6 juni