Strokeföreningens medlemsmöten våren 2023

Vi träffas en gång i månaden, då vi tar del av någon intressant programpunkt.
Anmälan sker enligt nedan till Anita Thunberg, Tel: 0708-356222 eller anita.tunberg@gmail.com

Adressen till Fontänen rum 138 är Stora ingången och till Vagnhallen Lilla ingången.

Vad har Linköpings kolonilotter betytt för invånarna?

Tisdagen den 14 februari kl. 13.00 – 15.00.
Vad har Linköpings kolonilotter betytt för invånarna? En historisk tillbakablick samt dagens läge presenteras. 

Kaffe serveras.

Fontänen, Stora ingången, direkt till höger, rum 138.          
Ingen anmälan

Strokeföreningen årsmöte

Fredagen den 3 mars kl. 13.00 – 14.30.  
Strokeföreningens årsmöte.
Fontänen, Stora ingången, direkt till höger, rum 138.
Kaffe och smörgås serveras efter årsmötet.

Anmälan senast 28 februari

Hur är det att åka tåg på olika platser i världen?

Tisdagen den 4 april kl. 13.00 – 15.00.
Den passionerade tågresenären Anders Peterson berättare om hur det är att åka tåg på olika platser i världen.

Fontänen, Stora ingången, direkt till höger, rum 138.
Ingen anmälan

Strokedagen om rehabilitering och ridning

Tisdagen den 9 maj kl. 16.00  –19.00.
Strokedagen om rehabilitering och ridning.
Fontänen, Lilla entrén, Vagnhallen, Fontänen.

Deltagare från Smedstad Ridsportcenter berättar om möjligheter till ridning för personer med olika funktionsnedsättningar. Bilderna nedan visar några medlemmar som deltar i Smedstad redan i dag.

Kaffe serveras
Ingen anmälan

Grillning

Torsdagen den 15 juni.
Vi träffas kl. 12.00 för trevlig samvaro och gemensam grillning utomhus vid Fontänen.

Kostnad 50 kr.
(Vid regn disponeras rum 138)
Anmälan senast 12 juni.

Aktiviteter

Anhöriggruppen

Anhörigträffar: 17/1, 7/2, 28/2, 21/3, 11/4, 2/5, 23/5, Anhörigcenter

Paragolf

Golf: 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, Landeryds GK

Ridning

Ridningen börjar i april, tider enligt senare