Vad är stroke?

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Stroke, tidigare sa man laganfall, är en av våra stora folksjukdomar. Av de som fått stroke har cirka 85 % fått en hjärninfarkt och cirka 15 % en hjärnblödning.

  • Varje år insjuknar runt 30 000 svenskar i stroke
  • Var 17:e minut får någon i Sverige stroke
  • Stroke är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar och död i Sverige
  • Stroke är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den kroppsliga sjukvården och beräknas kosta samhället cirka 18 miljarder kronor per år
  • Lika många kvinnor som män får stroke.
  • Medelåldern ligger på 75 år, men cirka 20 % av de som fått stroke är i yrkesverksam ålder, det vill säga under 65 år

Genom rehabilitering kan man återfå många av sina förlorade förmågor eller lära sig att kompensera för dessa.
Många lider dock av dolda funktionsnedsättningar som till exempel extrem trötthet, depression, yrsel, synfältsbortfall, nedsatt minne, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar med flera.
Trots att stroke är en av våra stora folksjukdomar är kunskapen hos allmänheten dålig om riskfaktorer, insjuknandesymtom och sjukdomens konsekvenser.
Vår förening jobbar för att spida informationen om sjukdomen, men även att underlätta för drabbade och deras anhöriga.

AKUT-Testet
Ju snabbare en person som drabbats av stroke får vård, desto större är chansen att överleva och återhämta sig så bra som möjligt. Genom AKUT-testet kan du enkelt kontrollera om du eller någon i din närhet har drabbats av stroke. 

Ansikte
Kan personen le och visa tänderna?
Om ena mungipan hänger - ring 112!
Kroppsdel Arm/Ben
Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder?
Om en arm faller - ring 112!
Uttal
Kan personen upprepa en enkel mening som ”Det är vackert väder idag”?
Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord - ring 112!
Tid
Varje sekund räknas. Tveka aldrig. Ring 112 direkt.