Strokeföreningens medlemsmöten hösten 2023

Vi träffas en gång i månaden, då vi tar del av någon intressant programpunkt.
Anmälan sker enligt nedan till Anita Thunberg, Tel: 0708-356222 eller anita.tunberg@gmail.com

Adressen till Fontänen rum 138 är Stora ingången och till Vagnhallen Lilla ingången.

Vi besöker Mantorp Hästsportarena

Fredagen den 8 sept kl. 10.30-13.30. 

Vi besöker Mantorp Hästsportarena inklusive lunch på Stallbackens Café och Bistro. Vi får bl.a. se den nya sulkyn, som är anpassad för rullstol, och får ta del av den dagliga verksamheten på anläggningen. 

Lunchen kostar ca 109 kr.
Anmälan senast 1 september
OBS! Infart 2 till Stallbacken

Länsstyrelsens ansvar vad gäller viltet i Östergötland

Torsdagen den 12 okt kl. 13.00–15.00. 

Vilthandläggare Lovisa Häggström berättar om Länsstyrelsens ansvar vad gäller viltet i Östergötland. Lovisa kommer att ha med sig sin egen spårhund Coco. 


Rum 138, Stora ingången, direkt till höger.
Ingen anmälan

Leva och arbeta i Thailand

Torsdagen den 9 nov kl. 13.00 – 15-00.

Joakim Jarheden kommer att berätta om hur han kom att stanna kvar i Thailand under några år och hur det är att leva och arbeta där.

Rum 138, Stora ingången, direkt till höger.   
Ingen anmälan

Julfest

Tisdagen den 5 dec kl. 16.00 - 18.00

Den årliga julfesten med trevliga överraskningar.
Julsmörgås med dryck, kaffe och julkaka. Musik.


Kostnad 50 kronor. Lotteri med fina vinster.
Vagnhallen, Fontänen, Lilla ingången.
Anmälan senast 1 dec

Aktiviteter

Anhöriggruppen

Anhörigträffar: 
29/8, 19/9, 10/10, 31/10, 21/11, 12/12.

Paragolf

Golf: 
31/7, 7/8, 14/8, 21/8, 28/8.

Ridning

Enligt senare