Medlemskap

Välkommen att bli medlem i Strokeförbundet och samtidigt i en av våra lokalföreningar!

Ju fler medlemmar vi blir ju lättare kan vi göra vår röst hörd för att förbättra livsvillkoren för dig som har fått stroke och dina anhöriga.
Vi kan lättare utöva påtryckningar för en bättre vård och rehabilitering.

Några bra skäl till att bli medlem i Strokeförbundet
Strokeförbundet är Sveriges största och enda organisation för de som har haft stroke. Vi arbetar på olika sätt för att göra livet lättare för dig som har haft stroke eller är anhörig.

I en strokeförening kan både du som har haft stroke och du som är anhörig träffa andra i samma situation. Här kan du finna gemenskap, få information, råd och stöd samt delta i aktiviteter, till exempel utflykter, studiecirklar, föreläsningar, motionsgymnastik och anhöriggrupper.